Άρθρα

http://apokoronas.gov.gr/can-i-pay-someone-to-write-my-essay

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι υπηρεσίες του υπ/τος ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου έχουν μεταφερθεί και λειτουργούν σε νέα διεύθυνση στην γωνία των οδών Μαιάνδρου και Πετρακογιώργη περιοχή Κορώνη Ηρακλείου.

Από το υπ/μα ΕΛΓΑ Ηρακλείου